Vilkår for bruk

Terms of Service

JURIDISK ANSVARSFRASKRIVELSE

Ved å bruke nettstedet vårt og bestille våre produkter godtar du følgende vilkår

Du må være over 18 år

Våre produkter skal under ingen omstendigheter brukes i menneskerettigheter i Storbritannia uten hjemmekontor eller MHRA-autorisasjon. De er ikke undersøkende medisiner.

Våre SARMS-produkter selges kun for forskningsformål.

Alle produktene som er annonsert, solgt eller på annen måte nevnt på dette nettstedet er FORSKNINGSLABORATORIKKJEMIKALIER

 

GENERELLE BETINGELSER FOR BRUKAVTALEN: ALLE kunder MÅ være minst 18 år for å kjøpe våre produkter.

LES OG GJENNOMFØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUKSAVTALEN NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSIDEN OG TILKNYTTEDE TJENESTER.

Ved å bruke dette nettstedet godtar du avtalen om vilkår og betingelser. Hvis du ikke er enig, vennligst gå ut og se bort fra informasjonen her.

www.sarmsstore.co.uk forbeholder seg retten til å endre vilkårene for bruksavtalen, helt eller delvis, når som helst uten forvarsel til deg. Følgelig bør du alltid gå gjennom denne siden før du bruker dette nettstedet og / eller tjenestene for å sikre at du forstår vilkårene du har tilgang til.

Din bruk av nettstedet vårt, med mindre annet er spesifisert, er din bruk av dette nettstedet underlagt vilkårene og betingelsene for bruk og avtalen om personvern, som er innlemmet heri ved denne referansen. Ved bruk av dette nettstedet er det forbudt å modifisere, distribuere, overføre, reprodusere, publisere, lisensiere, overføre eller selge informasjon, produkter eller tjenester innhentet eller sett på dette nettstedet. Du kan imidlertid vise, laste ned eller skrive ut kopier av materiale på dette nettstedet for din egen personlige, ikke-kommersielle bruk så lenge du ikke endrer innholdet eller sletter noen copyright, varemerke eller annen merknad. All annen bruk av informasjonen på dette nettstedet er forbudt uten vårt uttrykkelige skriftlige samtykke.

Bruk av informasjon som dette nettstedet gir, selv om det er nyttig, må ikke brukes som erstatning for råd fra din egen rådgiver. Informasjon tilgjengelig fra dette nettstedet er ikke ment å brukes til å diagnostisere medisinsk tilstand eller sykdom. Produktene på dette nettstedet selges kun for forskningsformål. www.sarmsstore.co.uk forbeholder seg retten til å korrigere unøyaktigheter eller typografiske feil i informasjonen som er lagt ut på dette nettstedet, og er ikke ansvarlig for slike feil. Informasjon kan endres eller oppdateres uten varsel, og priser og tilgjengelighet på varer og tjenester kan endres uten varsel.

TILBYR IKKE RÅD.

Innholdet er kun for informasjonsformål og er ikke ment å gi spesifikk råd til deg, og bør ikke stole på i den forbindelse. Du bør ikke handle eller stole på innholdet uten å søke råd fra en profesjonell.
PRODUKTER SELGT PÅ DENNE NETTSIDEN ER KUN FOR FORSKNINGSMÅL.

SKADELIGHET.

Du godtar herved skadesløsholdelse www.sarmsstore.co.uk, og våre datterselskaper, tilknyttede selskaper, direktører, agenter, co-branders, partnere og ansatte ufarlige fra ethvert krav eller krav, inkludert rimelige advokatsalær fra en tredjepart på grunn av eller som følge av din bruk av innholdet på dette nettstedet , eller noe innhold du sender inn, legger ut eller overfører via dette nettstedet, din bruk av dette nettstedet, din forbindelse til dette nettstedet, ditt brudd på disse vilkårene og vilkårene for bruk, eller ditt brudd på rettighetene til en annen.

LENKER / PROGRAMVARE.

Koblinger fra eller til nettsteder utenfor dette nettstedet er kun ment for enkelhets skyld. www.sarmsstore.co.uk anmelder ikke, godkjenner, godkjenner eller kontrollerer, og er ikke ansvarlig for noen nettsteder som er koblet fra eller til dette nettstedet, innholdet på disse nettstedene, tredjeparter som er oppkalt der, eller deres produkter eller tjenester. Kobling til et annet nettsted er på egen risiko og www.sarmsstore.co.uk vil ikke være ansvarlig eller ansvarlig for skader i forbindelse med lenking. www.sarmsstore.co.uk og fraskriver seg alle garantier, uttrykkelige og underforståtte om nøyaktigheten, gyldigheten og lovligheten av materiale eller informasjon som finnes på disse nettstedene. Lenker til nedlastbare programvaresider er kun for enkelhets skyld og www.sarmsstore.co.uk er ikke ansvarlig eller ansvarlig for vanskeligheter eller konsekvenser knyttet til nedlasting av programvaren. Bruk av nedlastet programvare er underlagt vilkårene i lisensavtalen, hvis noen, som følger med eller leveres med programvaren.

TILGJENGELIGHET PÅ VÅRE NETTSIDER

Dette nettstedet er generelt tilgjengelig for brukere Tjuefire (24) timer per dag, Syv (7) dager per uke, Tre Hundre Sixty-five (365) dager per år. Men, www.sarmsstore.co.uk forbeholder seg retten til å gjøre nettstedet vårt utilgjengelig når som helst, uansett årsak og i lengre tid. Ved å bruke dette nettstedet godtar du at www.sarmsstore.co.uk vil ikke være ansvarlig for skader som oppstår på grunn av eller i forbindelse med slike avbrudd, suspensjoner eller avslutninger av dette nettstedet og / eller tjenestene eller produktene som finnes der. Ved aksept av disse vilkårene og betingelsene for bruk www.sarmsstore.co.uk autoriserer deg til å se innholdet på nettstedet utelukkende for personlig bruk. Materialet på nettstedet er kun ment for enkeltpersoner som spør om www.sarmsstore.co.uk sine produkter eller tjenester. Hvis du ikke har tilgang til nettstedet for slike formål, kan du nå bruke nettstedet. For sikkerhets skyld er bruk av ikke-enkeltpersoner eller agenter, advokater eller representanter for ikke-enkeltpersoner forbudt.

INFORMASJON DU GIR.

www.sarmsstore.co.uk eller vår innsamling og / eller bruk av informasjon du gir når du bruker eller besøker dette nettstedet, styres av www.sarmsstore.co.uk Personvernregler og vilkår og betingelser for avtale. Ved å bruke dette nettstedet gir du oss rettighetene der. Når du bruker dette nettstedet, kan du ikke laste opp, distribuere eller på annen måte publisere på dette nettstedet informasjon som kan bli sett på som uanstendig, ærekrenkende, injurierende, truende, krenkende, ulovlig, en inntrenging av personvernrettigheter eller på annen måte kritikkverdig eller kan utgjøre eller oppmuntre til et brudd av enhver lov. Med unntak av den individuelt identifiserbare informasjonen som er samlet inn fra deg i samsvar med vår personvernpolicy, blir alle kommentarer, merknader, forslag, ideer eller annen informasjon som blir kommunisert den eksklusive eiendommen til www.sarmsstore.co.uk og du gir til www.sarmsstore.co.uk en royaltyfri, evigvarende, ugjenkallelig, verdensomspennende, ikke-eksklusiv lisens til å bruke eller reprodusere det samme. www.sarmsstore.co.uk står fritt til å kopiere, avsløre, distribuere eller analysere slik informasjon til alle formål og er på ingen måte forpliktet til å kompensere deg for slik informasjon.

FRASKRIVELSE AV GARANTIER.

www.sarmsstore.co.uk gir innhold på dette nettstedet som en tjeneste for deg, vår kunde. Dette nettstedet kan ikke og inneholder ikke informasjon om alle applikasjoner for solgte produkter. Det kan hende det ikke inneholder all informasjon som er relevant for dine personlige forhold eller din bruk av solgte produkter. Innholdet på dette nettstedet, nettserveren som gjør det tilgjengelig, og tjenestene og produktene www.sarmsstore.co.uk gir på dette nettstedet, leveres på "som det er" og "som tilgjengelig" uten garanti av noe slag, enten det er uttrykkelig, underforstått eller lovpålagt. www.sarmsstore.co.uk fraskriver seg uttrykkelig ansvar for tekniske feil (inkludert maskinvare- eller programvarefeil), ufullstendige, krypterte eller forsinkede dataoverføringer og / eller tekniske unøyaktigheter, samt uautorisert tilgang til brukeroverføringer fra tredjeparter. Lengre, www.sarmsstore.co.uk verken representerer eller garanterer at ingen virus eller andre forurensende eller destruktive egenskaper vil bli overført, eller at ingen skade vil oppstå på datasystemet ditt. Du har eneansvaret for tilstrekkelig beskyttelse og sikkerhetskopiering av data og / eller utstyr og å ta alle forholdsregler for å skanne etter datavirus eller andre destruktive egenskaper. Ved din bruk av dette nettstedet erkjenner du at slik bruk er på din egen risiko, inkludert ansvar for alle kostnader forbundet med all nødvendig service eller reparasjon av alt utstyr du bruker i forbindelse med dette nettstedet. I det fulle omfang ikke utelukket av gjeldende lov www.sarmsstore.co.uk, deres medisinske rådgivere, leverandører, konsulenter, direktører og ansatte fraskriver seg og ekskluderer alle garantier med hensyn til alt innhold, uttrykkelig, underforstått eller lovfestet. Denne ansvarsfraskrivelsen inkluderer, men er ikke begrenset til, alle garantier eller salgbarhet, egnethet for et bestemt formål og ikke-krenkelse. www.sarmsstore.co.uk garanterer ikke at innholdet er nøyaktig, komplett eller aktuelt. www.sarmsstore.co.uk garanterer ikke at dette nettstedet vil fungere uten feil, at feil vil bli rettet, eller at dette nettstedet eller nettserveren som gjør det tilgjengelig er fri for virus eller andre skadelige komponenter. Pris- og tilgjengelighetsinnhold, så vel som annet innhold på dette nettstedet eller tilgjengelig derfra, kan endres uten forvarsel. du anerkjenner og godtar Før du bruker et produkt, bør du bekrefte all informasjon som er viktig for deg på produktemballasjen. Du tar ansvar for nøyaktigheten,

Før du bruker et produkt, bør du bekrefte all informasjon som er viktig for deg på produktemballasjen. Du tar ansvar for nøyaktigheten, hensiktsmessigheten og lovligheten av all informasjon du gir www.sarmsstore.co.uk. som delvis hensyn til din tilgang til dette nettstedet og bruken av innholdet, godtar du at www.sarmsstore.co.uk er ikke ansvarlig overfor deg på noen måte for beslutninger du tar eller dine handlinger eller ikke-handlinger i avhengighet av innholdet. du godtar også at det samlede ansvaret for www.sarmsstore.co.uk som skyldes eller er relatert til din bruk og tilgang uavhengig av form for handling eller krav (for eksempel kontrakt, garanti, erstatning, uaktsomhet, strengt ansvar, profesjonell feilbehandling, svindel eller andre grunnlag for krav), er begrenset til kjøpesummen av elementene du har kjøpt fra www.sarmsstore.co.uk i gjeldende transaksjon.www.sarmsstore.co.uk skal ikke i noe tilfelle være ansvarlig for direkte, indirekte, spesielle, tilfeldige, følgeskader eller straffskader selv om www.sarmsstore.co.uk har blitt informert om muligheten for slike skader. Dette er en omfattende ansvarsbegrensning som gjelder for alle tap og skader av noe slag. Hvis du er misfornøyd med dette nettstedet eller dets innhold (inkludert bruksbetingelser), er ditt eneste eksklusive middel å slutte å bruke dette nettstedet. Fordi noen jurisdiksjoner ikke tillater utelukkelse eller begrensning av ansvar for tilfeldige skader eller følgeskader, kan det hende at slik begrensning ikke gjelder for deg.

PRODUKTENE VI TILBYDER ER BARE ment for LABORATORISK FORSKNINGSBRUK.

Ved kjøp av noen av disse artiklene erkjenner kunden at det er risiko forbundet med forbruk eller distribusjon av disse produktene. Disse kjemikaliene er IKKE ment å brukes som tilsetningsstoffer i mat, medisiner, kosmetikk, husholdningskjemikalier eller andre upassende bruksområder. Oppføringen av et materiale på dette nettstedet utgjør ikke en lisens til bruk i strid med patent. Alle produktene håndteres kun av kvalifiserte og riktig opplært fagfolk. Alle kunder representerer og garanterer at de gjennom sin egen gjennomgang og studie er fullstendige klar over og kunnskapsrike om følgende: Offentlige forskrifter om bruk og eksponering for alle produkter. Helse- og sikkerhetsfarene forbundet med håndtering av produktene de kjøper. Nødvendigheten av adekvat advarsel om helse- og sikkerhetsrisikoen forbundet med produkter. www.sarmsstore.co.uk forbeholder seg retten til å begrense og / eller nekte salg av produkter til ukvalifiserte personer hvis vi har grunn til å tro at misbruk vil forekomme.

www.sarmsstore.co.uk produktene er utelukkende ment for laboratorieforskningsformål og skal med mindre annet er oppgitt brukes til andre formål, inkludert men ikke begrenset til vitro-diagnostisk formål, i medisiner, medisinsk utstyr eller kosmetikk for mennesker eller dyr eller for kommersielle formål. Kjøperen godtar at produktene ikke er sterilisert eller testet av www.sarmsstore.co.uk for sikkerhet og effekt i mat, medisiner, medisinsk utstyr, kosmetikk, kommersiell eller annen bruk.

Kjøperen representerer og garanterer uttrykkelig www.sarmsstore.co.uk at kjøperen vil teste, bruke, produsere og markedsføre alle produkter som er kjøpt fra www.sarmsstore.co.uk og / eller materialer produsert med produkter kjøpt fra www.sarmsstore.co.uk i samsvar med praksisen til en pålitelig person som er erfaren i felt og i strengt samsvar med alle gjeldende lover og regler, nå og senere vedtatt. Kjøperen garanterer videre at ethvert materiale produsert med et produkt ikke skal forfalskes eller mismerkes i henhold til Federal Food, Drug and Cosmetic Act og ikke skal være materialer som ikke kan, i henhold til seksjonene 404, 505 eller 512 i loven. , bli introdusert i handel mellom landene. Kjøperen innser det siden www.sarmsstore.co.uk produktene er, med mindre annet er oppgitt, ment utelukkende for forskningsformål, de kan ikke være på listen over giftige stoffer (ActCAs Control Act) (TSCA). Kjøper påtar seg ansvar for å forsikre seg om at produktene er kjøpt fra www.sarmsstore.co.uk er godkjent for bruk under TSCA, hvis aktuelt.

Kjøper har ansvaret for å verifisere farene og å utføre ytterligere undersøkelser som er nødvendige for å lære farene ved bruk av produkter kjøpt fra www.sarmsstore.co.uk. Ingen produkter kjøpt fra www.sarmsstore.co.uk skal, med mindre annet er oppgitt, anses å være mat, medisiner, medisinsk utstyr eller kosmetikk. ALLE produkter og tjenester som tilbys er KUN FOR FORSKNINGSMÅL. Under ingen omstendigheter skal / bør NOE av disse materialene brukes til fritidsformål eller til konsum. og www.provenpeptides.com er IKKE ansvarlige for NOE skader som kan være forårsaket av uaktsomhet, misbruk eller NOE andre uforutsette forhold.

BRUK OG PATENTER.

Ved kjøp av disse produktene erkjenner kunden at det er farer forbundet med bruken av dem. Kunden representerer og garanterer for oss at de fra kundens egen uavhengige gjennomgang og undersøkelse er fullstendig klar over og kunnskapsrike om:

(JEG). Helse- og sikkerhetsfarene forbundet med håndtering av de kjøpte produktene;
(II). Industriell hygienekontroll er nødvendig for å beskytte arbeidstakerne mot slike helse- og sikkerhetsfarer;
(III). Behovet for å adekvat advarer mot helse- og sikkerhetsfarer forbundet med produkter; og
(IV). Offentlige forskrifter om bruk av og eksponering for slike produkter. Vi forbeholder oss retten til å begrense salg av produkter eller ikke å selge produkter til ukvalifiserte kunder.

Eventuelle svar via e-post eller innlegg angående ditt / mitt dyr og bruk av jeg / meg / min / min, og du eller din refererer til VÆSKEPROVER og testpersoner. Svarene våre innebærer IKKE menneskelig bruk og gjør selvfølgelig ikke noe ulovlig med noe på dette nettstedet.

Kjøperen garanterer at de er tilknyttet et laboratorium, institusjon, universitet eller annet forskningsbasert anlegg som garanterer kjøp og bruk av produkter solgt av www.sarmsstore.co.uk, kun for forskningsformål. Videre bør noen kjøpe fra www.sarmsstore.co.uk som ikke har sagt tilknytning, vil de begå en bedragersk handling som de kan holdes ansvarlige for.www.sarmsstore.co.uk forbeholder seg retten til å utføre due diligence screening på informasjonen som er gitt for å kontrollere om den er nøyaktig. www.sarmsstore.co.uk etter eget skjønn, kan kreve ytterligere verifisering av tilknytning før ordreoppfyllelse.

HELE AVTALEN.

Disse vilkårene og vilkårene som er innlemmet eller referert til heri, utgjør hele avtalen mellom www.sarmsstore.co.uk og du knyttet til din bruk av dette nettstedet og gjenstanden herfor, og erstatter alle tidligere forståelser eller avtaler (enten elektroniske, muntlige eller skriftlige) angående emnet, og kan ikke endres eller endres bortsett fra skriftlig, eller av www.sarmsstore.co.uk å gjøre slike endringer eller modifikasjoner i samsvar med denne vilkår og betingelser for bruk.

SEVERABILITET.

Hvis noen del av disse vilkårene og betingelsene for bruk anses eller ikke er håndhevbare, skal denne delen elimineres eller begrenses i det minste nødvendige omfang. Resten av disse vilkårene og vilkårene for bruk, inkludert enhver revidert del, skal være og være i full kraft og virkning. Disse vilkårene for bruk avtalen er hele avtalen mellom oss som regulerer din bruk av dette nettstedet.

Overskriftene i denne avtalen og vilkårene for bruk og personvernreglene for nettstedet er kun til referanse.

FORCE MAJEURE.

www.sarmsstore.co.uk kan ikke holdes ansvarlig for forsinkelse eller svikt i ytelsen forårsaket av omstendigheter utenfor dets rimelige kontroll, inkludert, uten begrensning, forsinkelser på grunn av returbestillinger av etterspurte produkter, forsinkelser i posten, tollforsinkelser eller tapte forsendelser.www.sarmsstore.co.uk er ikke ansvarlig for å varsle kunden i tilfelle slike forsinkelser. Kunden er eneansvarlig for å gjøre andre ordninger for å kjøpe alternative produkter og eventuelle kostnader som oppstår i forbindelse med slike kjøp.

HELE AVTALEN.

Med unntak av det som uttrykkelig er gitt i en bestemt "juridisk merknad" på dette nettstedet, utgjør disse vilkårene hele avtalen mellom deg og dette nettstedet med hensyn til bruken av dette nettstedet og innholdet. Ved å klikke "Jeg godtar" når du legger inn bestillingen, godtar du retningslinjene for frakt og refusjon.

Vi tilbyr informasjon relatert til menneskelig bruk som en referanseguide for forskere å analysere og hjelpe laboratorieeksperimenter.

Under ingen omstendigheter selges disse produktene til konsum, og vi vil kansellere bestillinger vi kan mistenke ved å bruke til dette formålet.

Alle kunder bør sørge for at kjemikalier bestilt fra oss er lovlige i deres land.

UK-kunder bør være oppmerksom på at SARMS for tiden ikke er et kontrollert stoff under Misbruk av narkotikaloven 1971 or Psykoaktive stoffer Act 2016

Ikke selg noen stoffer som er kjøpt på dette nettstedet for menneskelig bruk, da dette vil være ulovlig i henhold til Medicines Act 1968

Vi påtar oss intet ansvar for hendelser relatert til konsum, ikke begrenset til: Skader, død, uførhet, tvang, økonomisk tap

 

OVERSIKT

Denne nettsiden drives av www.sarmsstore.co.uk. Gjennom hele nettstedet refererer begrepene “vi”, “oss” og “vår” til Sarms Store. Sarms Store tilbyr dette nettstedet, inkludert all informasjon, verktøy og tjenester tilgjengelig fra dette nettstedet til deg, brukeren, betinget av at du godtar alle vilkår, betingelser, retningslinjer og merknader som er angitt her.

Ved å besøke nettstedet vårt og / eller kjøpe noe fra oss, engasjere du deg i vår "Service" og godtar å være bundet av følgende vilkår og betingelser ( "Vilkår for bruk", "Vilkår"), inkludert de ytterligere vilkår og betingelser og politikk nevnt i denne avtalen og / eller tilgjengelig ved hyperkobling. Disse vilkårene gjelder for alle brukere av nettstedet, inkludert uten begrensning brukere som nettlesere, leverandører, kunder, kjøpmenn og / eller bidragsytere av innhold.

Vennligst les disse vilkårene for bruk nøye før du besøker eller bruker nettstedet vårt. Ved å gå eller bruke noen del av nettstedet, samtykker du i å være bundet av disse vilkårene for bruk. Hvis du ikke er enig i alle vilkårene og betingelsene i denne avtalen, så du ikke kan få tilgang til nettstedet, eller bruke noen tjenester. Hvis disse vilkårene for bruk anses et tilbud, er aksept uttrykkelig begrenset til disse vilkårene for bruk.

Eventuelle nye funksjoner eller verktøy som er lagt til den nåværende butikken skal også være underlagt vilkårene for bruk. Du kan se gjennom den nyeste versjonen av vilkårene for bruk når som helst på denne siden. Vi forbeholder oss retten til å oppdatere, endre eller erstatte noen del av disse vilkårene for bruk ved å legge ut oppdateringer og / eller endringer til vår hjemmeside. Det er ditt ansvar å sjekke denne siden jevnlig for endringer. Din fortsatte bruk av eller tilgang til nettstedet etter kunngjøring av endringer aksepterer disse endringene.

Butikken vår er hosted på Shopify Inc. De gir oss den elektroniske e-handelsplattformen som gjør at vi kan selge våre produkter og tjenester til deg.

SEKSJON 1 - ONLINE BUTIKSVILKÅR

Ved å akseptere disse vilkårene, bekrefter du at du er minst myndighetsalderen i din kommune eller område du bor i, eller at du er myndighetsalderen i din kommune eller område du bor og du har gitt oss ditt samtykke til tillate noen av mindreårige forsørges å bruke dette nettstedet.
Du kan ikke bruke våre produkter for ulovlig eller uautorisert formål kan heller ikke, i bruken av tjenesten, bryter noen lover i din jurisdiksjon (inkludert, men ikke begrenset til lover om opphavsrett).
Du må ikke overføre noen ormer eller virus eller noen kode med destruktivt innhold.
Et brudd eller brudd på noen av vilkårene vil resultere i en umiddelbar oppsigelse av dine tjenester.

SEKSJON 2 - GENERELLE BETINGELSER

Vi forbeholder oss retten til å nekte service til noen, uansett grunn til enhver tid.
Du forstår at innholdet (ikke inkludert kredittkortinformasjon), kan overføres ukryptert og medføre (a) overføringer over ulike nettverk, og (b) endringer for tilpasning til tekniske krav for tilkobling til nettverk eller enheter. Kredittkortinformasjon er alltid kryptert under overføringen over nettverk.
Du godtar å ikke reprodusere, duplisere, kopiere, selge, videreselge eller utnytte noen del av Tjenesten, bruk av Tjenesten, eller tilgang til Tjenesten eller enhver kontakt på nettsiden der tjenesten ytes, uten skriftlig tillatelse fra oss .
Overskriftene i denne avtalen, inngår bare til orientering og vil ikke begrense eller påvirke disse vilkårene.

SEKSJON 3 - NØYAKTIGHET, KLASSIFIKASJON OG TIDLIG INFORMASJON

Vi er ikke ansvarlig dersom informasjonen gjøres tilgjengelig på denne siden ikke er korrekt, fullstendig eller oppdatert. Materialet på dette nettstedet er gitt kun for generell informasjon og bør ikke stoles på eller brukes som eneste grunnlag for å fatte beslutninger uten å konsultere primære, mer nøyaktig, mer komplett eller mer tidsriktig kilder til informasjon. Enhver avhengighet av materialet på dette nettstedet er på eget ansvar.
Dette nettstedet kan inneholde visse historisk informasjon. Historisk informasjon, nødvendigvis, er ikke strøm og er tilgjengelig for din referanse. Vi forbeholder oss retten til å endre innholdet i dette nettstedet til enhver tid, men vi har ingen forpliktelse til å oppdatere informasjon på nettstedet vårt. Du samtykker i at det er ditt ansvar å overvåke endringer på nettstedet vårt.

SEKSJON 4 - MODIFIKASJONER TIL TJENESTEN OG PRISER

Prisene på våre produkter kan endres uten varsel.
Vi forbeholder oss retten til når som helst å endre eller avslutte tjenesten (eller deler eller innhold) uten forvarsel til enhver tid.
Vi skal ikke være ansvarlig overfor deg eller noen tredjepart for endringer, prisendring, suspensjon eller opphør av tjenesten.

SEKSJON 5 - PRODUKTER ELLER TJENESTER (hvis aktuelt)

Visse produkter eller tjenester kan være tilgjengelig eksklusivt på nettet gjennom nettstedet. Disse produkter eller tjenester kan ha begrensede mengder og er underlagt returnere eller bytte kun i henhold til våre retningslinjer for retur.
Vi har gjort vårt ytterste for å vise så nøyaktig som mulig farger og bilder av våre produkter som vises i butikken. Vi kan ikke garantere at datamaskinens skjermvisning av hvilken som helst farge vil være nøyaktig.
Vi forbeholder oss retten til, men er ikke forpliktet til, å begrense salget av våre produkter eller tjenester til en person, geografisk region eller jurisdiksjon. Vi kan utøve denne retten fra sak til sak. Vi forbeholder oss retten til å begrense mengdene av noen produkter eller tjenester som vi tilbyr. Alle beskrivelser av produkter eller produkt prising kan endres når som helst uten forvarsel, på eget skjønn av oss. Vi forbeholder oss retten til å avslutte enhver produktet når som helst. Ethvert tilbud for et produkt eller tjeneste som gjøres på dette området der det er forbudt.
Vi garanterer ikke at kvaliteten på alle produkter, tjenester, informasjon eller annet materiale som er kjøpt eller fått av deg vil oppfylle dine forventninger, eller at eventuelle feil i tjenesten vil bli korrigert.

SEKSJON 6 - NØYAKTIGHET AV BILLING OG REGNSKAPSINFORMASJON

Vi forbeholder oss retten til å nekte enhver bestilling du plasserer hos oss. Vi kan, etter eget skjønn, begrense eller avbryte mengder kjøpt per person, per husholdning eller per bestilling. Disse begrensningene kan omfatte bestillinger som er plassert av eller under samme kundekonto, samme kredittkort og / eller bestillinger som bruker samme fakturerings- og / eller fraktadresse. Hvis vi endrer eller avbestiller en bestilling, kan vi prøve å varsle deg ved å kontakte e-postadressen og / eller faktureringsadressen / telefonnummeret som ble oppgitt ved bestilling. Vi forbeholder oss retten til å begrense eller forbyde bestillinger som etter vår eneste dom synes å være plassert av forhandlere, forhandlere eller distributører.

Du aksepterer å gi oppdatert, fullstendig og nøyaktig kjøp og kontoinformasjon for alle kjøp gjort på vår butikk. Du samtykker i å umiddelbart oppdatere din konto og annen informasjon, inkludert din e-postadresse og kredittkortnummer og utløpsdato, slik at vi kan fullføre dine transaksjoner og kontakte deg etter behov.

For flere detaljer, vennligst se vår retur personvern.

SEKSJON 7 - EKSTRA VERKTYG

Vi kan gi deg tilgang til tredjeparts verktøy som vi ikke verken overvåker eller har noen kontroll eller innspill.
Du erkjenner og samtykker i at vi gir tilgang til slike verktøy "som den er" og "som tilgjengelig" uten garantier, representasjoner eller vilkår av noe slag og uten noen anbefaling. Vi skal ikke ha noe som helst ansvar som oppstår fra eller er relatert til din bruk av valgfrie tredjeparts verktøy.
Enhver form for bruk av valgfrie verktøy som tilbys gjennom nettstedet er helt på egen risiko og skjønn, og du bør sørge for at du er kjent med og godkjenne de vilkår som verktøy er levert av relevant tredjeparts leverandør (er).
Vi kan også, i fremtiden, tilby nye tjenester og / eller funksjoner gjennom nettstedet (inkludert, utgivelsen av nye verktøy og ressurser). Slike nye funksjoner og / eller tjenestene skal også være underlagt disse vilkårene for bruk.

SEKSJON 8 - TREDJE PARTS LINKS

Visse typer innhold, produkter og tjenester tilgjengelige via våre tjenester kan omfatte materiale fra tredjeparter.
Tredjeparts linker på dette nettstedet kan henvise deg til tredjeparts nettsteder som ikke er tilknyttet oss. Vi er ikke ansvarlig for å undersøke eller vurdere innhold eller nøyaktighet og vi garanterer ikke og vil ikke ha noe ansvar for tredjeparts materiale eller nettsider, eller for noe annet materiale, produkter eller tjenester fra tredjeparter.
Vi er ikke ansvarlige for skade eller skader knyttet til kjøp eller bruk av varer, tjenester, ressurser, innhold eller andre transaksjoner som er gjort i forbindelse med tredjeparts nettsteder. Vennligst vurder nøye tredjepartens retningslinjer og praksis, og sørg for at du forstår dem før du inngår noen transaksjon. Klager, krav, bekymringer eller spørsmål angående tredjepartsprodukter skal rettes til tredjepart.

SEKSJON 9 - BRUKER KOMMENTARER, TILBAKEBAKE OG ANDRE INNLEDNINGER

Hvis du på forespørsel sender visse bestemte innleveringer (for eksempel konkurranseoppføringer) eller uten forespørsel fra oss, sender du kreative ideer, forslag, forslag, planer eller annet materiale, enten online, via e-post, post, eller på annen måte (Kollektivt, "kommentarer"), godtar du at vi til enhver tid, uten begrensninger, kan redigere, kopiere, publisere, distribuere, oversette og på annen måte bruke eventuelle kommentarer du sender til oss på ethvert medium. Vi er og skal ikke være forpliktet (1) for å opprettholde eventuelle kommentarer i selvtillit; (2) å betale erstatning for eventuelle kommentarer; Eller (3) for å svare på eventuelle kommentarer.
Vi kan, men er ikke forpliktet til, overvåke, redigere eller fjerne innhold som vi avgjøre etter eget forgodtbefinnende er ulovlig, støtende, truende, injurierende, bryter ærekrenkende, pornografisk, uanstendig eller på annen måte støtende eller noen parts immaterielle rettigheter eller disse vilkårene .
Du samtykker i at dine kommentarer ikke vil kræve noen tredjeparts rett, inkludert opphavsrett, varemerke, personvern, personlighet eller annen personlig eller proprietær rettighet. Du er dessuten enig i at dine kommentarer ikke vil inneholde injurisk eller ellers ulovlig, fornærmende eller uanstendig materiale, eller inneholde datavirus eller annen skadelig programvare som på noen måte kan påvirke driften av Tjenesten eller relatert nettsted. Du må ikke bruke en falsk e-postadresse, late som å være noen annen enn deg selv, eller på annen måte villede oss eller tredjeparter om opprinnelsen til eventuelle kommentarer. Du er eneansvarlig for eventuelle kommentarer du gjør og deres nøyaktighet. Vi påtar oss intet ansvar og påtar oss intet ansvar for eventuelle kommentarer fra deg eller noen tredjepart.

SEKSJON 10 - PERSONLIG INFORMASJON

Innsending av personlig informasjon gjennom butikken er underlagt våre personvernbestemmelser. Å vise våre personvernbestemmelser.

SEKSJON 11 - FEIL, UAKKYHET OG UTSLIPP

Noen ganger kan det være informasjon på nettstedet vårt, eller i Tjenesten som inneholder typografiske feil, unøyaktigheter eller utelatelser som kan relateres til produktbeskrivelser, priser, kampanjer, tilbud, produkt fraktkostnader, transitt ganger og tilgjengelighet. Vi forbeholder oss retten til å korrigere eventuelle feil, unøyaktigheter eller utelatelser, og til å endre eller oppdatere informasjon eller kansellere bestillinger dersom noen informasjon i tjenesten eller på noen relatert nettsted er unøyaktig når som helst uten forvarsel (inkludert etter at du har sendt inn bestillingen) .
Vi påtar oss ingen forpliktelse til å oppdatere, endre eller klargjøre informasjon i tjenesten eller på andre relaterte nettstedet, inkludert uten begrensning, prisinformasjon, unntatt det som kreves av loven. Ingen bestemt oppdatering eller refresh dato brukt i tjenesten eller på noen relatert nettsted, bør tas for å tilkjennegi at all informasjon i tjenesten eller på andre relaterte Nettstedet har blitt endret eller oppdatert.

SEKSJON 12 - FORBUDT BRUK

I tillegg til andre forbud som er fastsatt i vilkårene for bruk, er det forbudt å bruke nettstedet eller dets innhold: (a) for ulovlige formål, (b) å oppfordre andre til å utføre eller delta i ulovlige handlinger, (c ) til bryter internasjonale, føderale, provinsielle eller statlige forskrifter, regler, lover eller lokale forskrifter, (d) å krenke, eller bryter våre immaterielle rettigheter eller immaterielle andres rettigheter, (e) til å trakassere, misbruke fornærmelse , skade, sverte, baktalelse, nedvurdere, skremme, eller diskriminere på grunnlag av kjønn, seksuell legning, religion, etnisitet, rase, alder, nasjonal opprinnelse eller funksjonshemming, (f) å sende falsk eller villedende informasjon, (g) å laste opp eller overføre virus eller annen type ondsinnet kode som vil eller kan bli brukt på en måte som vil påvirke funksjonaliteten eller driften av tjenesten eller noen relatert nettsted, andre nettsteder eller Internett, (h) til å samle eller spore den personlige informasjon for andre; (i) til spam, phishing, pharm, påskudd, edderkopp, krype, eller skrape, (j) for noen uanstendig eller umoralske formål, eller (k) for å forstyrre eller omgå sikkerhetsfunksjonene i tjenesten eller noe relatert nettsted, andre nettsteder eller Internett. Vi forbeholder oss retten til å avslutte din bruk av Tjenesten eller andre relaterte nettside for brudd på noen av de forbudte bruksområder.

SEKSJON 13 - ANSVARSFRASKRIVELSE; ANSVARSBEGRENSNING

Vi garanterer ikke, representerer eller garanterer at din bruk av vår tjeneste vil være uavbrutt, rettidig, sikker eller feilfri.
Vi garanterer ikke at resultatene som kan oppnås ved bruk av tjenesten vil være nøyaktig eller pålitelig.
Du samtykker i at fra tid til annen kan vi fjerne tjenesten for ubestemt tid eller avbryte tjenesten når som helst, uten varsel til deg.
Du er helt enig i at din bruk av, eller manglende evne til å bruke, er tjenesten på egen risiko. Tjenesten og alle produktene og tjenestene som leveres til deg gjennom tjenesten er (med unntak av det som uttrykkelig er oppgitt av oss) gitt "som er" og "som tilgjengelig" for din bruk, uten noen form for representasjon, garantier eller betingelser av noe slag, enten uttrykk eller Underforstått, inkludert alle underforståtte garantier eller vilkår for salgbarhet, salgbar kvalitet, egnethet for et bestemt formål, holdbarhet, tittel og ikke-overtredelse.
Under ingen omstendigheter skal Sarms Store, våre direktører, ledere, ansatte, tilknyttede selskaper, agenter, entreprenører, praktikanter, leverandører, tjenesteleverandører eller lisensgivere være ansvarlige for skade, tap, krav eller direkte, indirekte, tilfeldig, straffende, spesiell, eller følgeskader av noe slag, inkludert, uten begrensning, tapt fortjeneste, tapte inntekter, tapte besparelser, tap av data, erstatningskostnader eller lignende skader, enten det er basert på kontrakt, erstatning (inkludert uaktsomhet), strengt ansvar eller på annen måte, som skyldes din bruk av tjenesten eller produkter anskaffet ved bruk av tjenesten, eller for ethvert annet krav relatert på noen måte til din bruk av tjenesten eller noe produkt, inkludert, men ikke begrenset til, feil eller mangler i noe innhold, eller ethvert tap eller skade av noe slag som oppstår som et resultat av bruken av tjenesten eller noe innhold (eller produkt) som er lagt ut, overført eller på annen måte gjort tilgjengelig via tjenesten, selv om de blir informert om deres mulighet. Fordi noen stater eller jurisdiksjoner ikke tillater utelukkelse eller begrensning av ansvar for følgeskader eller tilfeldige skader, i slike stater eller jurisdiksjoner, skal vårt ansvar være begrenset til det maksimale omfang loven tillater.

SEKSJON 14 - SKADER

Du samtykker i å skadesløse, forsvare og holde ufarlig Sarms Store og vårt morselskap, datterselskaper, tilknyttede selskaper, partnere, ledere, direktører, agenter, entreprenører, lisensgivere, tjenesteleverandører, underleverandører, leverandører, praktikanter og ansatte, ufarlig fra ethvert krav eller krav, inkludert rimelige advokatsalær, utført av tredjepart på grunn av eller som følge av brudd på disse tjenestevilkårene eller dokumentene de inneholder ved referanse, eller brudd på lov eller rettigheter til en tredjepart.

SEKSJON 15 - SIKKERHET

I tilfelle at noen bestemmelse i disse vilkårene for bruk er fast bestemt på å være ulovlig, ugyldig eller ikke kan håndheves, skal bestemmelsen likevel kunne håndheves i den grad gjeldende lov tillater, og håndheves delen skal anses å være kuttet fra disse vilkårene for tjeneste, skal slik bestemmelse ikke påvirke gyldigheten og håndhevelsen av de andre gjenværende bestemmelsene.

SEKSJON 16 - AVSLUTNING

De forpliktelser og ansvar for partene påløpt før sluttdato skal overleve opphør av denne avtalen til alle formål.
Disse vilkårene for bruk er effektive med mindre og inntil den sies opp av enten deg eller oss. Du kan avslutte disse vilkårene for bruk når som helst ved å varsle oss om at du ikke lenger ønsker å bruke våre tjenester, eller når du slutte å bruke nettstedet vårt.
Hvis etter eget skjønn svikte deg, eller tror vi at du har feilet, til overholder vilkår eller bestemmelse i disse vilkårene for bruk, vi også kan si opp denne avtalen når som helst uten varsel og du vil forbli ansvarlig for alle skyldige beløp opp til og med datoen for oppsigelsen, og / eller tilsvarende kan nekte deg tilgang til våre Tjenester (eller deler av den).

SEKSJON 17 - HELE AVTALE

Konkursen av oss til å utøve eller håndheve en rettighet eller bestemmelse i disse vilkårene skal ikke utgjøre en fraskrivelse av slik rett eller bestemmelse.
Disse vilkårene for bruk og retningslinjer eller operative regler lagt ut av oss på dette nettstedet eller i forhold til tjenesten utgjør hele avtalen mellom deg og oss og styrer din bruk av tjenesten, og erstatter alle tidligere eller samtidige avtaler, kommunikasjon og forslag , enten muntlig eller skriftlig, mellom deg og oss (inkludert, men ikke begrenset til, eventuelle tidligere versjoner av vilkårene for bruk).
Eventuelle uklarheter i tolkningen av disse vilkårene for bruk skal ikke tolkes mot utkast partiet.

SEKSJON 18 - LOVGIVNING

Disse Servicevilkårene og eventuelle særskilte avtaler der vi gir deg Tjenester skal styres av og tolkes i samsvar med Storbritannias lover.

SEKSJON 19 - ENDRINGER I VILKÅR FOR BRUK

Du kan se gjennom den nyeste versjonen av vilkårene for bruk når som helst på denne siden.
Vi forbeholder oss retten til etter eget skjønn, å oppdatere, endre eller erstatte noen del av disse vilkårene for bruk ved å legge ut oppdateringer og endringer til vår hjemmeside. Det er ditt ansvar å sjekke vår hjemmeside jevnlig for endringer. Din fortsatte bruk av eller tilgang til vår hjemmeside eller tjenesten etter kunngjøring av endringer i disse vilkårene for bruk aksepterer disse endringene.

SEKSJON 20 - KONTAKTINFORMASJON

Spørsmål om vilkårene for bruk sendes til oss på sales@sarmsstore.co.uk